Please wait...

Selamat Datang ke Galeri Foto dan Video Agensi Nuklear Malaysia

Galeri Foto dan Video (p-Canvas) merupakan satu sistem media baru Agensi Nuklear Malaysia dalam usaha untuk mengukuhkan lagi projek pengurusan maklumat (KM) di Agensi ini.

Galeri ini mengandungi koleksi foto dan video yang diambil hasil dari pelbagai aktiviti dan program signifikan yang berlaku di Agensi Nuklear Malaysia.

Buat masa ini sistem Galeri ini masih dalam proses pembangunan dan usaha untuk memuat naik koleksi foto dan video telah dan sedang dilakukan bermula dari tahun semasa 2015 dan seterusnya tahun terbelakang.

Sekiranya pengguna ingin mendapatkan salinan foto sila hubungi e-mel di bawah: perpustakaan@nuclearmalaysia.gov.my

themes

Loading...

Ceramah

Loading...

Direktorat / Sekretariat

Loading...

Hal Ehwal / Program Semasa

Loading...

Lawatan / Mesyuarat

Loading...

Makmal & Kemudahan

Loading...

Seminar / Kursus / Bengkel

Loading...

Remove