KEAHLIAN

Semua staf Nuklear Malaysia yang berjawatan tetap dan staf kontrak/sementara  adalah ahli Perpustakaan yang diberi kemudahan pinjaman dan rujukan. Bagi penyelidik luar negara dan pelajar dari pusat pengajian tinggi yang membuat latihan industri diberi kemudahan pinjaman atas nama penyelia projek.

 

Kategori

Jumlah Pinjaman (Naskhah)

Tempoh Pinjaman

Staf Tetap

10

1 Bulan

 

Staf Kontrak/Sementara

 

5

1 Bulan

Penyelidik Luar

(Atas nama penyelia projek)

10

1 bulan

 

 

Bagi pengguna luar yang ingin merujuk ke perpustakaan, surat permohonan perlu dikemukakan kepada Pengarah Bahagian Komunikasi Korporat dan Pengurusan Maklumat / Pustakawan. Pengguna hanya boleh merujuk sahaja dan tidak dibenarkan membuat pinjaman.